’Op kamers gaan is voor student amper te doen’

AMSTERDAM – Studerende jongeren gaan later het huis uit. De nestverlaters waren in 2017 gemiddeld 23,5 jaar oud. Dat is bijna een vol jaar ouder dan in 2012, becijferde het CBS. Belangenbehartigers zijn niet verwonderd. ,,Studenten gaan niet op kamers omdat ze steeds meer moeten lenen”, betogen Nina de Winter en Sjoerd Stikvoort van Studentenorganisatie ISO.

„Dat studeren steeds duurder wordt is geen geheim; het collegegeld is de afgelopen jaren gestegen, studenten krijgen geen basisbeurs meer en de gemiddelde kamerprijs steeg dit jaar boven de 400 euro uit. De huidige maximale aanvullende beurs is altijd minder dan de gemiddelde kamerhuur en maar heel weinig studenten komen daar überhaupt voor in aanmerking. Dit heeft vele gevolgen: studenten moeten bijvoorbeeld steeds meer lenen en studenten kiezen er vaker voor om thuis te blijven wonen. Dit laatste blijkt ook uit nieuwe cijfers van het CBS.

Dat studenten langer thuis blijven wonen is niet verwonderlijk. Studenten maken zich druk om hun financiën, nu en in de toekomst. Ze zijn niet alleen bang dat ze niet rond kunnen komen als ze op kamers gaan, maar maken zich ook zorgen of ze hun schuld later wel terug kunnen betalen en of ze bijvoorbeeld wel een hypotheek kunnen krijgen. Het Kabinet-Rutte III is van plan de rente op studieschulden ook nog eens te verhogen. Als dit doorgaat, moeten studenten gemiddeld 5500 euro meer terugbetalen aan rentelasten en extra studieschuld. Natuurlijk houden studenten dit ook in hun achterhoofd als zij besluiten wel of niet op kamers te gaan. Studenten lenen überhaupt al steeds meer. De verwachting is dat door het leenstelsel de gemiddelde studieschuld 21.000 euro gaat bedragen.

Naast het feit dat studenten zich druk maken om hun financiën, speelt ook het feit dat studenten in het eerste jaar een bepaald aantal punten moeten halen om door te mogen studeren (bsa). Op jezelf gaan is een enorme stap. Hier komt veel bij kijken. Als je dan ook nog veel druk ervaart omdat je je studie moet halen, dan is het begrijpelijk dat je het liever nog even uitstelt om op kamers te gaan.

Dit terwijl op kamers gaan juist belangrijk is voor je ontwikkeling. Tijdens je studententijd ontwikkel je je als persoon, je leert op eigen benen staan en je sluit vriendschappen voor het leven. Het is zonde dat studenten nu tegen hun wil in pas later deze stap naar onafhankelijkheid kunnen maken omdat ze zich nu al zorgen moeten maken over de tijd na hun studie.

Vaak wordt gezegd dat de studententijd een onbezorgde tijd is met allerlei mogelijkheden om je te ontwikkelen. Helaas is dat voor de studenten van nu niet meer de realiteit. Uit onderzoek dat het ISO vorige week naar buiten bracht blijkt dat de studenten die wel lenen veel meer druk ervaren. Lenende studenten zijn ten opzichte van niet-lenende studenten vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput, vrezen sneller een burn-out en zien door de hoge kosten vaker af van sociale activiteiten.

Veel maatregelen die de overheid neemt voor studenten maken het voor de studenten als geheel lastig. Meer gedwongen studieschuld leidt tot een kleinere kans om een hypotheek te krijgen en hogere studiekosten leiden weer tot een hogere studieschuld.

Het belangrijkste is dat de ommezwaai wordt gemaakt door de inkomenspositie van studenten serieus te nemen. Hiertoe kan het kabinet allerlei maatregelen nemen. Een eerste aanzet kan zijn de rente op studieschulden niet te verhogen zoals het kabinet nu van plan is. Tanja Traag van CBS noemt ook expliciet de rente op studieschuld als iets waar jongeren zich zorgen om maken. Het afblazen van die maatregel zou een eerste aanzet kunnen zijn jongeren te stimuleren op kamers te gaan.”