Persberichten

Tienduizend handtekeningen voor Coalitie-Y

Jongerenbeweging krijgt brede steun voor voorstellen

Coalitie-Y heeft in 1 dag ruim 10.000 handtekeningen opgehaald als steun voor het jongerenmanifest waarmee de organisatie oproept tot beleid dat recht doet aan iedere generatie.

Floor Brands, voorzitter van de Nationale Jeugdraad bood premier Rutte gisteren het manifest van Coalitie-Y aan en is blij met de grote steun. ‘Het is geweldig dat we in 1 dag al zoveel steun kregen! Veranderingen voor onze generatie zijn nodig. De komende dagen hopen we dat politici al laten zien dat ze meer perspectief willen bieden aan generatie Y en alle generaties die volgen.’

Tim Hofman was in februari één van de initiatiefnemers van Coalitie-Y. ‘Blij mee, deze steun. Dat leenstel gaat omvallen, er komt meer inspraak en zo blijkt na het Kinderpardon wéér dit jaar: als je je -in dezen als generatie- verenigt en je hoofd open trekt kunnen dingen daadwerkelijk veranderen.’

Coalitie-Y zal binnen enkele maanden een nieuwe bijeenkomst beleggen waarbij jongeren en politici in gesprek gaan over duurzaam beleid voor jongeren in de komende verkiezingsprogramma’s.

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede politieke en maatschappelijke steun

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties

 • Landelijke Kamer van Verenigingen
 • Plattelandsjongeren
 • AEGEE
 • Studenten voor Morgen
 • University College Student Representatives of the Netherlands
 • Integrand
 • Studentenplatform Nederland Stip
 • Stichting Time Out
 • YouthforClimate
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Studentenvakbond AKKU
 • VIDIUS Studentenunie
 • ASVA Studentenunie
 • SPS-NIP
 • Haagse Studentenvakbond
 • IMFSA-NL
 • FNV Jong
 • Verus
 • FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief
 • MBO Rijnland
 • Dwars
 • ROOD
 • PINK!
 • Oppositie
 • SGPJ
 • PerspectieF
 • CNV Jongeren,
 • ISO
 • LSVb
 • JOB
 • NJR

Politieke Partijen

 • ChristenUnie
 • PvdA
 • GroenLinks
 • 50PLUS
 • DENK
 • Partij voor de Dieren
 • SGP
 • SP

Lees hier het manifest!

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten coalitie met jongerenorganisaties

Persbericht Coalitie-Y van 3 september 2019 , Den-Haag

De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geven politieke steun aan de voorstellen van ‘Coalitie-Y’. Dit samenwerkingsverband van een aantal jongerenorganisaties en tv-presentator Tim Hofman werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland. De partijen presenteren binnenkort een manifest waarin ze zich uitspreken voor vaste banen voor jongeren, meer betaalbare woningen en de invoering van een basisbeurs. 

Afgelopen week bleek uit een advies van de SER ook al dat er steeds meer druk op jongeren komt te liggen. De jongerenorganisaties, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen daar wat aan doen en nodigen andere partijen en maatschappelijke (jongeren)organisaties uit zich aan te sluiten. 

Floor Brands, voorzitter Nationale Jeugdraad: 

“De jongere generatie heeft veel kansen, maar er zijn een aantal valkuilen op de weg van volwassen worden. Zo zijn veel studenten genoodzaakt om gebruik te maken van het leenstelsel, waardoor er een schuld opgebouwd wordt, wat het weer lastig maakt om een huis te kopen waardoor deze generatie vaak later een gezin start. Hier moet verandering in komen. Vandaar dat wij vanuit Coalitie-Y er voor willen zorgen dat jongeren mee kunnen praten bij de kabinetsformatie en dat de punten uit het manifest daadwerkelijk worden toegepast, zodat de jongeren in Nederland met eerlijke kansen kunnen bouwen aan hun toekomst en die van de samenleving.“

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers:

“De afgelopen maanden heb ik samen met Coalitie-Y vele gesprekken gevoerd met jongeren. Steeds hoorde ik hoe deze generatie onder druk staat door schulden, de prestatiemaatschappij, korte en onzekere contracten en de ontoegankelijke woningmarkt. Dat moet anders want jongeren verdienen alle kansen om iets moois van hun leven te maken. De verbreding van Coalitie-Y  sterkt me in de overtuiging dat het leenstelsel zijn langste tijd gehad heeft en dat we echt grote stappen kunnen zetten om jongeren meer perspectief te bieden.” 

Alex Tess Rutten, voorzitter LSVB:

“Onderwijs is ontzettend belangrijk voor onze hele  maatschappij, we moeten ervoor zorgen dat jongeren een opleiding kunnen volgen zonder zich diep in de schulden te moet steken.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher:

“We zien dat jongeren de stress van de prestatiemaatschappij steeds meer voelen. Ze maken zich zorgen: of ze hun studielening terug kunnen betalen, over hun eindeloze stroom tijdelijke contracten en of ze een betaalbaar huis wel kunnen vinden. Je wil – zeker op die leeftijd –  gewoon zeker zijn van een mooie toekomst. Daarom hoop ik dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten en dat we met een brede coalitie wat aan de zorgen van jongeren kunnen doen.”

Semih Eski, voorzitter CNV-Jongeren:

“Een fantastische stap in de goede richting, dat PvdA en GroenLinks aansluiten bij coalitie-Y en hun steun voor het sociaal leenstelsel intrekken. De studieschulden zijn vaak van invloed op belangrijke keuzes die jongeren willen maken na afstuderen, zoals het kopen van een woning. We hopen dat er bij de volgende verkiezingen een vorm van een basisbeurs terugkomt. Dit is een belangrijke stap naar meer zekerheid voor jongeren. Hoe eerder een schuldenvrije generatie, hoe beter.” 

GroenLinks-leider, Jesse Klaver:

“Met coalitie Y willen we de kansen en problemen van een nieuwe generatie bovenaan de politieke agenda te krijgen. 

Door samen te werken binden we de strijd aan met de stressvolle samenleving en dwingen we verandering af op het gebied van werk, huis, studie en klimaat.”

Jurgen van der Hel, voorzitter van JOB

“Vakmanschap ontwikkelen kost tijd, tijd die je door de huidige stapeling van beleid niet krijgt. Na het mbo sta je voor de keus: doorstuderen en duizende euro’s schuld krijgen of gaan werken met  flexcontracten en geen huis kunnen krijgen. Dit manifest gaat niet alleen over generatie y maar voor alle generaties voor ons en na ons”

Tim Hofman, tv-presentator en mede-initiatiefnemer Coalitie-Y

“Onze generatie, maar ook die na ons, is er een die moet gaan fungeren als het fundament van onze maatschappij. Daar zijn tools voor nodig, bijvóórbeeld een goed werkende woon- en banenmarkt, maar ook de kans om zonder enorme studieschuld aan de rest van je leven te beginnen. Ik maak me daar als programmamaker geregeld hard voor, en nu samen met Coalitie-Y.”

Kees Gilesse, voorzitter ISO

“Jongeren staan steeds meer onder druk. Voor een grote groep jongeren, de studenten in het hoger onderwijs, is het leenstelsel hiervan een belangrijke oorzaak. Daarom pakt Coalitie-Y het leenstelsel aan willen we een basisbeurs. We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren. Na vandaag ziet de toekomst van jongeren in Nederland er weer beter uit.”

Siewerd de Jong, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie Jongerenorganisatie

“Coalitie-Y is een bemoediging voor jongeren om hun stem te laten horen. Het laat zien dat, wanneer er echt wordt geluisterd naar jongeren, de politiek toch andere keuzes maakt. Hier mogen politici een gewoonte van maken – tot de kabinetsformatie aan toe.”

Aanbieding:

De partijen willen hun manifest nog voor Prinsjesdag presenteren en aanbieden aan premier Mark Rutte. Onderdeel van het manifest wordt ook dat er een generatietoets komt bij besluitvorming, zodat er meer rekening wordt gehouden met jongeren. Coalitie-Y is een initiatief van LSVb, ISO, CNV jongeren, PerspectieF, JOB, de NJR en de ChristenUnie in samenwerking met tv-presentator Tim Hofman.  

Jongereninitiatief Coalitie-Y organiseert twee brainstormsessies met jongeren

Persbericht Coalitie-Y van 16 april 2019


Druk op jongeren op de woningmarkt en in het onderwijs centraal

Jongeren ervaren steeds meer druk door de overspannen woningmarkt, hoge (studie)schulden, studiedruk en onzekere contracten op de arbeidsmarkt. Coalitie-Y gaat met jongeren in gesprek om samen tot oplossingen te komen om jongeren vertrouwen te geven in hun toekomst. Met behulp van brainstormsessies op 2 en 24 mei wil de jongerencoalitie na de zomer met voorstellen komen voor politieke veranderingen op de korte termijn en inbreng voor de jongerenparagraaf in het volgende regeerakkoord.

“Jarenlange wachttijden, torenhoge huurprijzen en te weinig betaalbare koopwoningen. Veel geluk met een voet tussen de deur krijgen, als starter in deze markt!” zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, een van de partners van Coalitie-Y. “Deze situatie  moet veranderen.”  Op 2 mei zijn jongeren uitgenodigd om in gesprek te gaan over de problemen op de woningmarkt en gaan ze aan de slag om oplossingen aan te dragen.

Druk in het onderwijs
Op 24 mei kunnen jongeren meedenken over oplossingen voor het onderwijs. Tom van den Brink, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Jongeren geven bij ons aan dat ze veel druk ervaren en onderzoek bevestigt dat. Te veel jongeren vallen uit met burn-out klachten. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met jongeren zelf hoe deze problemen verholpen kunnen worden.”  

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Carline van Breugel: “Studenten moeten zich sinds de invoering van het leenstelsel diep in de schulden werken, daarnaast neemt de selectie in het onderwijs en de daarbij behorende prestatiedruk alleen maar toe. Hierdoor kampen vele studenten met stressklachten. Wij willen deze jongeren een stem geven en ervoor zorgen dat er naar hen wordt geluisterd.” 

Timon van Engen, namens de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), zegt dat meer thema’s binnen het onderwijs de druk op jongeren verhogen. De doorstroom van MBO naar HBO is bijvoorbeeld ingewikkeld, maar ook de druk door de stage tijdens de studie is een bespreekpunt: “Leidt die verplichte stage wel tot een betere baan na je studie? En hoe ervaar jij je begeleiding vanuit school?” Ook deze thema’s komen bij de brainstorm aan de orde.

Jongeren dragen zelf oplossingen aan bij de politiek
Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie is aanwezig bij de bijeenkomsten. “Ik hoor graag van jongeren zelf waar ze tegenaan lopen. Dit is de eerste naoorlogse generatie waarvan een meerderheid het minder heeft dan hun ouders. Als politiek moeten we eraan werken om perspectief te bieden en daarvoor zijn de oplossingen die ze zelf aandragen van groot belang.”

We nodigen alle jongeren aan om naar de brainstorms te komen en mee te praten over onderwijs en wonen zodat we veranderingen in gang gaan zetten. Vergeet je niet aan te melden via coalitie-Y.nl

Tijd en locatie:
Donderdag 2 mei, 18.30 – 21.00 uur, Tiberdreef 4 in UtrechtVrijdag 24 mei, 14.00 – 17.00 uur, met aansluitend borrel, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Onderwijswetenschap (USBO), Bijlhouwerstraat 6 in Utrecht

‘Toenemende druk op jongeren reden om nu in actie te komen’

Persbericht Coalitie-Y van 22 februari 2019


‘Coalitie-Y wil jongeren meer kansen bieden

Jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en PerspectieF beginnen samen met de ChristenUnie Coalitie-Y. Ook de Nationale Jeugdraad sluit aan. Deze samenwerking wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. ‘Jongeren hebben grote ambities, hoop en dromen voor de toekomst.  Tegelijkertijd is het de eerste generatie (i) die het slechter heeft dan de generatie van hun ouders’, zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Voor generatie-Y(ii) zit een vast contract er vaak niet in, een woning is lastig te krijgen, het leven is duur en studieschulden vormen een behoorlijke last. Coalitie-Y wil dat doorbreken. ‘De optelsom van veel maatregelen leidt tot een giftige situatie voor jongeren. We zien dit besef steeds meer groeien in de samenleving en het is mooi dat dit initiatief hierbij aansluit’, zegt Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

Op 22 februari is de eerste bijeenkomst met 100 jongeren, om hun verhalen te horen. ‘Jongeren vertellen mij over de toenemende druk die ze ervaren en over burn-outs, stress (iii) en zorgen over hun toekomst’, zegt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. ‘Ik zie kloven ontstaan tussen jong en oud, kansrijk en kansarm tussen arm en rijk. Dan heb ik als politicus de plicht om in actie te komen om die kloven te dichten en om politieke meerderheden te zoeken met en vóór jongeren’.

Jongeren willen zich ontwikkelen

Ook veel jongeren op het mbo lopen tegen beperkingen aan. Er hangt vaak een negatief imago rond het mbo, terwijl Nederland juist grote behoefte heeft aan vakmensen. Herwaardering van beroepsonderwijs is dus van groot belang. Tegelijk moet het veel makkelijker worden om door te stromen naar het hbo of de universiteit, als jongeren zich op die manier verder willen ontwikkelen. ‘We hopen juist ook voor mbo-studenten perspectief te ontwikkelen in deze coalitie’, stelt Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) brengen het perspectief van de studenten op tafel. ‘De studiedruk, het leenstelsel, het gebrek aan studentenwoningen: het zijn allemaal onderdelen van een breder verhaal waar studenten door geraakt worden en waardoor de druk op hen toeneemt’, zegt Carline van Breugel van de LSVb. ‘Daarom willen we de komende maanden naar al die onderdelen kijken en zo komen tot oplossingen die echt het verschil maken.’

Denk mee over de toekomst van jongeren

Tom van den Brink van het ISO benadrukt het belang van brede betrokkenheid. ‘De inzet van de hele coalitie is dat deze samenwerking de komende maanden groeit in deelnemers en in partijen. De toekomst van jongeren is de verantwoordelijkheid van heel Nederland. Praat daarom mee en meld je aan!’ Coalitie-Y wil de komende maanden online en tijdens bijeenkomsten van meer jongeren horen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze zien.

‘Tegen ons, generatie-Y, is verteld dat als je maar je best doet, je alles kan bereiken wat je wilt. Maar nu laat de realiteit wat anders zien,’ aldus Siewerd de Jong, voorzitter van PerspectieF. ‘Dit overstijgt politieke grenzen daarom hopen we ook dat andere politieke jongerenorganisaties en partijen aanhaken.’

Op veel plekken zoals in de Sociaal Economische Raad wordt nagedacht en gesproken over de druk op jongeren. Nu is de tijd om te handelen en om met oplossingen te komen. Jongeren, betrokken organisaties en iedereen die begaan is met de toekomst van generatie-Y en mee wil denken of zich scharen achter Coalitie-Y kunnen zich aanmelden via deze website.


(i) https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/nieuws-dertigers-overtreffen-hun-ouders-minder-vaak-in-inkomen/

(ii) Deze coalitie richt zich in de eerste plaats op de groep geboren tussen 1985 en 2005. Generatie-Y + 5 jaar.

(iii) https://www.vtv2018.nl/druk-op-jongeren