Persberichten

Jongereninitiatief Coalitie-Y organiseert twee brainstormsessies met jongeren

Persbericht Coalitie-Y van 16 april 2019


Druk op jongeren op de woningmarkt en in het onderwijs centraal

Jongeren ervaren steeds meer druk door de overspannen woningmarkt, hoge (studie)schulden, studiedruk en onzekere contracten op de arbeidsmarkt. Coalitie-Y gaat met jongeren in gesprek om samen tot oplossingen te komen om jongeren vertrouwen te geven in hun toekomst. Met behulp van brainstormsessies op 2 en 24 mei wil de jongerencoalitie na de zomer met voorstellen komen voor politieke veranderingen op de korte termijn en inbreng voor de jongerenparagraaf in het volgende regeerakkoord.

“Jarenlange wachttijden, torenhoge huurprijzen en te weinig betaalbare koopwoningen. Veel geluk met een voet tussen de deur krijgen, als starter in deze markt!” zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, een van de partners van Coalitie-Y. “Deze situatie  moet veranderen.”  Op 2 mei zijn jongeren uitgenodigd om in gesprek te gaan over de problemen op de woningmarkt en gaan ze aan de slag om oplossingen aan te dragen.

Druk in het onderwijs
Op 24 mei kunnen jongeren meedenken over oplossingen voor het onderwijs. Tom van den Brink, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Jongeren geven bij ons aan dat ze veel druk ervaren en onderzoek bevestigt dat. Te veel jongeren vallen uit met burn-out klachten. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met jongeren zelf hoe deze problemen verholpen kunnen worden.”  

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Carline van Breugel: “Studenten moeten zich sinds de invoering van het leenstelsel diep in de schulden werken, daarnaast neemt de selectie in het onderwijs en de daarbij behorende prestatiedruk alleen maar toe. Hierdoor kampen vele studenten met stressklachten. Wij willen deze jongeren een stem geven en ervoor zorgen dat er naar hen wordt geluisterd.” 

Timon van Engen, namens de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), zegt dat meer thema’s binnen het onderwijs de druk op jongeren verhogen. De doorstroom van MBO naar HBO is bijvoorbeeld ingewikkeld, maar ook de druk door de stage tijdens de studie is een bespreekpunt: “Leidt die verplichte stage wel tot een betere baan na je studie? En hoe ervaar jij je begeleiding vanuit school?” Ook deze thema’s komen bij de brainstorm aan de orde.

Jongeren dragen zelf oplossingen aan bij de politiek
Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie is aanwezig bij de bijeenkomsten. “Ik hoor graag van jongeren zelf waar ze tegenaan lopen. Dit is de eerste naoorlogse generatie waarvan een meerderheid het minder heeft dan hun ouders. Als politiek moeten we eraan werken om perspectief te bieden en daarvoor zijn de oplossingen die ze zelf aandragen van groot belang.”

We nodigen alle jongeren aan om naar de brainstorms te komen en mee te praten over onderwijs en wonen zodat we veranderingen in gang gaan zetten. Vergeet je niet aan te melden via coalitie-Y.nl

Tijd en locatie:
Donderdag 2 mei, 18.30 – 21.00 uur, Tiberdreef 4 in UtrechtVrijdag 24 mei, 14.00 – 17.00 uur, met aansluitend borrel, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Onderwijswetenschap (USBO), Bijlhouwerstraat 6 in Utrecht

‘Toenemende druk op jongeren reden om nu in actie te komen’

Persbericht Coalitie-Y van 22 februari 2019


‘Coalitie-Y wil jongeren meer kansen bieden

Jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en PerspectieF beginnen samen met de ChristenUnie Coalitie-Y. Ook de Nationale Jeugdraad sluit aan. Deze samenwerking wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. ‘Jongeren hebben grote ambities, hoop en dromen voor de toekomst.  Tegelijkertijd is het de eerste generatie (i) die het slechter heeft dan de generatie van hun ouders’, zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Voor generatie-Y(ii) zit een vast contract er vaak niet in, een woning is lastig te krijgen, het leven is duur en studieschulden vormen een behoorlijke last. Coalitie-Y wil dat doorbreken. ‘De optelsom van veel maatregelen leidt tot een giftige situatie voor jongeren. We zien dit besef steeds meer groeien in de samenleving en het is mooi dat dit initiatief hierbij aansluit’, zegt Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

Op 22 februari is de eerste bijeenkomst met 100 jongeren, om hun verhalen te horen. ‘Jongeren vertellen mij over de toenemende druk die ze ervaren en over burn-outs, stress (iii) en zorgen over hun toekomst’, zegt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. ‘Ik zie kloven ontstaan tussen jong en oud, kansrijk en kansarm tussen arm en rijk. Dan heb ik als politicus de plicht om in actie te komen om die kloven te dichten en om politieke meerderheden te zoeken met en vóór jongeren’.

Jongeren willen zich ontwikkelen

Ook veel jongeren op het mbo lopen tegen beperkingen aan. Er hangt vaak een negatief imago rond het mbo, terwijl Nederland juist grote behoefte heeft aan vakmensen. Herwaardering van beroepsonderwijs is dus van groot belang. Tegelijk moet het veel makkelijker worden om door te stromen naar het hbo of de universiteit, als jongeren zich op die manier verder willen ontwikkelen. ‘We hopen juist ook voor mbo-studenten perspectief te ontwikkelen in deze coalitie’, stelt Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) brengen het perspectief van de studenten op tafel. ‘De studiedruk, het leenstelsel, het gebrek aan studentenwoningen: het zijn allemaal onderdelen van een breder verhaal waar studenten door geraakt worden en waardoor de druk op hen toeneemt’, zegt Carline van Breugel van de LSVb. ‘Daarom willen we de komende maanden naar al die onderdelen kijken en zo komen tot oplossingen die echt het verschil maken.’

Denk mee over de toekomst van jongeren

Tom van den Brink van het ISO benadrukt het belang van brede betrokkenheid. ‘De inzet van de hele coalitie is dat deze samenwerking de komende maanden groeit in deelnemers en in partijen. De toekomst van jongeren is de verantwoordelijkheid van heel Nederland. Praat daarom mee en meld je aan!’ Coalitie-Y wil de komende maanden online en tijdens bijeenkomsten van meer jongeren horen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze zien.

‘Tegen ons, generatie-Y, is verteld dat als je maar je best doet, je alles kan bereiken wat je wilt. Maar nu laat de realiteit wat anders zien,’ aldus Siewerd de Jong, voorzitter van PerspectieF. ‘Dit overstijgt politieke grenzen daarom hopen we ook dat andere politieke jongerenorganisaties en partijen aanhaken.’

Op veel plekken zoals in de Sociaal Economische Raad wordt nagedacht en gesproken over de druk op jongeren. Nu is de tijd om te handelen en om met oplossingen te komen. Jongeren, betrokken organisaties en iedereen die begaan is met de toekomst van generatie-Y en mee wil denken of zich scharen achter Coalitie-Y kunnen zich aanmelden via deze website.


(i) https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/nieuws-dertigers-overtreffen-hun-ouders-minder-vaak-in-inkomen/

(ii) Deze coalitie richt zich in de eerste plaats op de groep geboren tussen 1985 en 2005. Generatie-Y + 5 jaar.

(iii) https://www.vtv2018.nl/druk-op-jongeren