Het adviesrapport met de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) gepresenteerd

Fotograaf: Dirk Hol

De Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) heeft het advies ‘En nu… daden!’ aan demissionair minister-president Mark Rutte overhandigd op 28 januari 2021. JDC heeft de problemen op het gebied van onderwijs, werk, wonen en klimaat onderzocht en geeft voor elk van die onderwerpen adviezen aan het kabinet.  
Het volledige advies is hier te lezen: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/jongeren-en-nu-daden
JDC is een samenwerkingsverband tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y (onderdeel van Coalitie-Y) . Samen met jongeren hebben wij oplossingen en ideeën gebundeld om het kabinet te adviseren. Voor dit advies gingen jongeren via de Opp App – een speciale app waaraan ruim 2500 jongeren en jongvolwassenen meededen – in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor wonen, werken, studie en klimaatbeleid.